Partie bez dodatku sekundowego oraz szybki finisz (FIDE)

Obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Wytyczne III. do przepisów gry w szachy FIDE

III.1. „Szybki finisz“ jest takim stadium partii, w którym wszystkie pozostałe posunięcia muszą być zakończone w określonym czasie.

III.2.1. Wytyczne obejmują końcowy okres gry oraz „Szybki finisz” i mogą być stosowane w zawodach, w których uprzednio poinformowano zawodników o obowiązywaniu tych przepisów.

III.2.2. Omawiane wytyczne można stosować tylko w partiach standardowych i szybkich, granych bez dodatku sekundowego na posunięcie. Natomiast nie można go stosować w partiach błyskawicznych.

III.3.1. Jeżeli obie chorągiewki opadły i nie można ustalić, która z nich opadła pierwsza, to wtedy:

III.3.1.1. partię należy kontynuować, jeżeli zdarzenie miało miejsce w innej kontroli czasu, niż ostatnia,

III.3.1.2. partię należy uznać za remis, jeśli sytuacja zdarzyła się w ostatnim etapie partii, w którym wszystkie pozostałe posunięcia muszą być zakończone.

III.4. Zawodnik na posunięciu, mający mniej niż dwie minuty na zegarze, ma prawo domagać się, aby obaj zawodnicy otrzymali dodatkowo po 5 sekund na posunięcie (z kumulacją lub bez niej), jeśli jest taka możliwość. Takie żądanie jest jednocześnie propozycją remisu. Jeżeli oferta remisu zostaje odrzucona, a sędzia zaakceptuje życzenie zawodnika, to na zegarach należy ustawić żądane tempo gry. Przeciwnik powinien otrzymać dodatkowe dwie minuty i partia powinna być kontynuowana.

III.5. Jeżeli art. III.4 nie jest stosowany, to zawodnik na posunięciu, mający mniej niż dwie minuty na zegarze, ma prawo przed opadnięciem chorągiewki, domagać się uznania partii za remis. W takiej sytuacji powinien zatrzymać zegar i przywołać sędziego (patrz art. 6.12.2). Podstawą domagania się remisu, jest ocena pozycji, której zdaniem reklamującego przeciwnik nie może wygrać normalnymi środkami i/lub przeciwnik nie podejmuje żadnych wysiłków aby wygrać partię normalnymi środkami.

III.5.1. Jeżeli sędzia zgodzi się z tym, że przeciwnik nie może wygrać partii normalnymi środkami względnie nie czyni żadnych wysiłków, aby wygrać partię normalnymi środkami, to powinien orzec remis. W innym przypadku, sędzia może odłożyć podjęcie decyzji lub odrzucić reklamację.

III.5.2. Jeżeli sędzia odkłada decyzję, przeciwnik może otrzymać bonifikatę w postaci dwóch minut dodatkowego czasu do namysłu i partia powinna być kontynuowana w obecności sędziego, jeśli jest to możliwe. Sędzia powinien oznajmić ostateczny rezultat partii w trakcie gry, albo natychmiast po opadnięciu jednej z chorągiewek. Sędzia powinien uznać partię za remisową, jeśli nie ma wątpliwości, że w końcowej pozycji zwycięstwo nie może być osiągnięte normalnymi środkami, albo po stwierdzeniu, że przeciwnik zawodnika, którego chorągiewka spadła nie może wygrać partii normalnymi środkami lub nie podjął wystarczającej próby wygrania partii normalnymi środkami.

III.5.3. Jeżeli sędzia odrzuca reklamację, to przeciwnik otrzymuje bonifikatę w postaci dwóch minut dodatkowego czasu do namysłu.

III.6. Jeżeli turniej jest rozgrywany bez sędziego, to sposób postępowania powinien wyglądać następująco:

III.6.1. Zawodnik, mający mniej niż dwie minuty na zegarze, ale przed spadnięciem jego chorągiewki, ma prawo domagać się uznania partii za remis. Ta reklamacja kończy partię. Zawodnik może zażądać remisu, gdy:

III.6.1.1. jego przeciwnik nie może wygrać partii normalnymi środkami,

III.6.1.2. jego przeciwnik nie czynił żadnych wysiłków, aby wygrać partię normalnymi środkami.
W przypadku III.6.1.1. reklamujący zawodnik musi zapisać końcową pozycję, a jego przeciwnik musi ją zweryfikować.
W przypadku III.6.1.2. reklamujący zawodnik musi zapisać końcową pozycję i jednocześnie załączyć pełny zapis partii do chwili jej przerwania. Przeciwnik powinien zweryfikować zapis partii i końcową pozycję.

III.6.2. Reklamacja powinna być przedstawiona wyznaczonemu sędziemu.