Szachy błyskawiczne – Blitz (FIDE)

Obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Aneks B do przepisów gry w szachy FIDE

B.1. Do gry błyskawicznej zalicza się partie, w których każdy z zawodników otrzymuje na zakończenie wszystkich posunięć 10 minut lub mniej, albo czas, który z dodatkiem sekundowym na każde posunięcie, pomnożonym przez 60, wynosi 10 minut lub mniej.

B.2. W przypadku nakładania kar wymienionych w „Zasadach rozgrywania turniejów”, w artykułach 7 i 9, przeciwnik otrzymuje minutę dodatkowego czasu, a nie dwie minuty.

B.3.1. Zasady rozgrywania turniejów (czyli dla partii standardowych) stosuje się, gdy:

B.3.1.1. jeden sędzia przypada na jedną partię i

B.3.1.2. każda partia jest zapisywana na formularzu do zapisu partii przez sędziego lub jego asystenta oraz przez urządzenie elektroniczne, jeśli jest taka możliwość.

B.3.2. Zawodnik może, w dowolnym czasie, ale na swoim posunięciu, poprosić sędziego lub asystenta o pokazanie mu zapisu partii. Z takim życzeniem można się zwrócić do sędziego tylko pięciokrotnie w trakcie partii. Większa liczba takich życzeń będzie traktowana, jako przeszkadzanie przeciwnikowi w trakcie partii.

B.4. We wszystkich innych zawodach partie powinny być rozgrywane według „Przepisów szachów szybkich”, jak podano w art. A2 i A.4.

B.5. Regulamin turniejowy powinien określać, czy artykuły B.3 albo B.4 obowiązują przez cały czas rozgrywania zawodów.