Szachy szybkie (FIDE)

Obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

ANEKS A do przepisów gry w szachy FIDE

A.1. Do szachów szybkich zalicza się partie, w których każdy z zawodników otrzymuje na zakończenie wszystkich posunięć więcej niż 10 minut, ale mniej niż 60 minut albo w których przydzielony przed rozpoczęciem partii ustalony czas, który po uwzględnieniu dodatku sekundowego na każde posunięcie, pomnożonego przez 60, mieści się w tych granicach.

A.2.Zawodnicy nie muszą zapisywać posunięć, ale nie tracą prawa do reklamacji, które związane są z zapisem partii. Zawodnik może, w dowolnym czasie, poprosić sędziego lub asystenta o danie mu blankietu do zapisu partii, aby zapisać posunięcia.

A.3.1. Zasady rozgrywania turniejów (czyli dla partii standardowych) stosuje się, gdy:

A.3.1.1. jeden sędzia przypada na nie więcej, niż trzy partie i A.3.1.2. wszystkie partie są zapisywane na formularzu do zapisu partii przez sędziego lub jego asystenta oraz przez urządzenie elektroniczne, jeśli jest taka możliwość.

A.3.2. Zawodnik może, w dowolnym czasie, ale na swoim posunięciu, poprosić sędziego lub asystenta o pokazanie mu blankietu z zapisem partii. Z takim życzeniem można się zwrócić do sędziego tylko pięciokrotnie w trakcie partii. Większą liczba takich życzeń będzie traktowana, jako przeszkadzanie przeciwnikowi w trakcie partii.

A.4. We wszystkich innych sytuacjach, należy stosować następujące przepisy:

A.4.1. W momencie, gdy obaj zawodnicy zakończyli po dziesięć (10) posunięć:

A.4.1.1. nie można dokonać żadnej korekty nieprawidłowego ustawienia wskazówek zegara, poza sytuacją, w której grozi naruszenie harmonogramu turnieju,

A.4.1.2. żadne reklamacje dotyczące nieprawidłowego ustawienia bierek na szachownicy czy samego ułożenia szachownicy nie mogą być uwzględnione. W przypadku niewłaściwego ustawienia króla, roszada jest niedozwolona. W przypadku nieprawidłowego ustawienia wieży roszada w kierunku tej wieży jest niedozwolona.

A.4.2. Jeżeli sędzia zauważy działania zawodnika wymienione w artykułach 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3. albo 7.5.4., to powinien podjąć decyzję zgodnie a art. 7.5.5., pod warunkiem, że jego przeciwnik nie wykonał jeszcze następnego posunięcia. Jeżeli sędzia nie interweniuje, przeciwnik ma prawo do reklamacji, pod warunkiem, że nie wykonał jeszcze swojego posunięcia. Jeżeli przeciwnik nie reklamuje i sędzia nie interweniuje, to nieprawidłowe posunięcie jest ważne i partię należy kontynuować. Po wykonaniu przez przeciwnika następnego posunięcia, nieprawidłowe posunięcie nie może być poprawione, chyba, że uzgodnili to obaj grający, bez interwencji sędziego.

A.4.3. Aby zgłosić żądanie wygrania przez czas, zawodnik zgłaszający musi zatrzymać zegar i powiadomić sędziego. Jednakże partia kończy się remisem, jeśli powstała pozycja, w której reklamujący nie może zamatować króla przeciwnika za pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć.

A.4.4. Jeżeli sędzia zobaczy, że oba króle są szachowane albo pionek stoi na polu promocji, to powinien zaczekać z podjęciem decyzji do czasu zakończenia następnego posunięcia. Jeżeli po zakończeniu następnego posunięcia nadal pozycja jest nieprawidłowa, to powinien zadeklarować remis w tej partii.

A.4.5. Sędzia powinien także reklamować przekroczenie czasu, gdy zaobserwuje tę sytuację.

A.5. Regulamin turniejowy powinien określać, czy artykuły A.3. albo A.4. obowiązują przez cały czas rozgrywania zawodów.